Leire og funnet objekter


Skulptur, råleire og funne objekter, installasjon, gruppeutstilling på Rogaland Kunstsenter, 13.05.2022


Leire fungerer som et skapelsesverktøy - både forankret i det fysiske, men også det mytiske. Det fins en klar transformativ kvalitet og symbolikk hos leire som kan trekkes videre til alt vi omgir oss med - vi skaper samtidig som vi blir skapt.