Clay & found objects


Clay and found objects, group exhibition, Rogaland Kunstsenter, 2022

Leire fungerer som et skapelsesverktøy - både forankret i det fysiske, men også det mytiske. Det fins en klar transformativ kvalitet og symbolikk hos leire som kan trekkes videre til alt vi omgir oss med - vi skaper samtidig som vi blir skapt.