Piknik


Leire på piknikteppe, stedskunst, Munkehagen festival, 06.08.2022