SOFIE TVEITNES

Transformasjon


Skulptur, installasjon, gruppeutstilling på Rogaland Kunstsenter, 13.05.22De objektene vi lager selv, de vi plukker med på veien, de andre lager for oss - i samspill med de eksisterende strukturene vi inntar.

Leire fungerer som et skapelsesverktøy - både forankret i det fysiske, men også det mytiske. Det fins en klar transformativ kvalitet og symbolikk hos leire, men som kan trekkes videre til alt vi omgir oss med
- vi skaper samtidig som vi blir skapt.