BIO & CVSofie Tveitnes er en billedkunstner basert i Stavanger, Norge. I sin kunstneriske praksis undersøker hun det posthumane gjennom å skape hybride bilder, skulpturer og instillasjoner. Verkene hennes omfavner transformasjon gjennom fremhevingen av materialers potensiale for endring.

Lav eller lichen beskrives som en sammensatt organisme som ikke eksisterer betingelsesløst-det samme kan vi bruke for å beskrive mennesket. Det posthumane rommer en utvidet omsorg. Sofie Tveitnes is an artist currently based in Stavanger, Norway. She investigate the posthuman through the creation of hybrid images, sculptures and installations. Her works embraces transformation through materials potential for change. 

Lichen is described as composite organisms that dont exist unconditionally - the same definition can be used for humans. The posthuman accommodates an extended form of care.   
For all project inquiries:
Email: tveitnes@icloud.com
Social Media: @tveitnes_sofie


CV


Utdanning:
2021- , Kunstskolen i Stavanger 


Utstillinger:
Januar 2023, Kurator + utstiller, “chaos/care”, gruppeutstilling, Studio17
November 2022, “cold scapes”, Soloutstilling, Salongen Visningsrom
Mai 2022, “osm.org”, gruppeutstilling, Rogaland Kunstsenter


VJ MYR:
Januar 2023, Drum & Bass night vol.3, Cementen
Desember 2022, Drum & Bass night vol.2, Cementen
November 2022, 50 fishes, Cementen
Oktober 2022, 50 fishes, Cementen
September 2022, Drum & Bass night, Cementen
August 2022, Nerver, Cementen