å plante ville frø


Skulpturer i leire, stedskunst, installasjon ved Mesnaelva i Lillehammer, 24.09.2020