what eats around itself


Skultpur og installasjon, Desember 2022
Latex på trepidestall